Събота, 13 Ноември 2010 15:36

РОПЕЦ

Оценете статията
(0 оценки)

 

Тялото на бибана е странично сплесната, покрито с дребни бодливи люспи. Двете гръбни перки са слети в една, но ясно се различават. Гърбът и страните са маслиненозелени с тъмнии петна. На дължина достига 15 - 20 см и тегло  около 200 г.

Бибанът обитава р. Дунав, долните течения на реките, които се  вливат в него и блатата около р. Дунав. Хайверът си хвърля през април  и май  по чакълести дъна, камъни и водни растения.

Бибанът е хищник. Храни се с малки рибки и безгръбначни. Месото на бибана е вкусно, но поради малките  си размери и численост той няма стопанско значение.

Приложен видео файл

Галерия


Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...