Сряда, 24 Ноември 2010 14:45

ЧИГА

Оценете статията
(0 оценки)

Тялото на чигата има вретеновидна форма с пет реда костни плочки: един гръбен, два странични и два коремни. Устата е на долната страна на главата. Мустачките достигат до устата. Те са разклонени. Опашният плавник е несиметричен. Окраската на гърба е тъмносива или Кафеникава със синкав оттенък. Коремът е жълтеникавобял или бледочервеникав. На дължина чигата достига до 125 см, а на тегло - до 16 кг.

За разлика от другите есетрови риби чигата живее само в сладки речни води. Среща се в реките, вливащи се в Черно, Каспийско и Азовско море, а така също в големите реки, вливащи се в Северен Ледовит океан. У нас тя се среща само в р. Дунав. Движи се обикновено на малки стада или поединично. Зимата прекарва в дълбоки ями по дъното на реката във вцепенено състояние. Половата зрелост настъпва на 4-5-та година - при мъжките и 5-7-та година - при женските. Хайверът се изхвърля през май и първата половина на юни. Той полепва по песъкливите и чакълести дъна на реките, по места с бързо течение на водата. В зависимост от температурата на водата излюпването на малките става за 7-10 денонощия.

Малките се хранят отначало с дребните плаващи организми, а по-късно с ларвите на насекоми, които снасят яйцата си във водата. Възрастните се хранят също с ларви на насекоми, но поемат още червеи, ракообразни, понякога хайвер на други риби и др.

 

Месото на чигата е много вкусно. Тя има голямо стопанско значение. Годишно по нашия бряг на р. Дунав се ловят до 50 хил. килограма.

Сродни статии (по етикет)

Приложен видео файл

Галерия


Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...