Списък на статии по етикет: кефал
Събота, 27 Ноември 2010 12:19

РЕЧЕН КЕФАЛ (КЛЕН)

Тялото на клена е източено и леко странично сплеснато. Покрито е с едри люспи. Окраската на гърба най-често е сивозеленикава, а страните и коремът са сребристобели. На дължина достига до 50 - 80 см, а на тегло - до 4 кг.
Кленът е пресноводна риба. Среща се в средните и долни течения на всички реки, включително и в р. Дунав. Хайверът си хвърля през април - май в плитки бързеи с чакълести дъна, където полепва. Излюпването на малките става за няколко дни. Храни се с ларви на насекоми, червеи и др. Речният кефал има значение за спортния риболов.
Публикувана във Риби
Петък, 19 Ноември 2010 17:16

КЕФАЛ

Тялото на кефала е продълговато - почти закръглено отпред и леко сплеснато отзад. Покрито е с едро люспи, които покриват и главата до носните отвори. Главата е голяма и  широка отгоре. Има две гръбни перки, първата от които е с бодилести лъчи. Гърбът е тъмнозелен или стоманено сив с 12 тъмни надлъжни ивици, а коремът-сребристобял. В основата на гръдните перки има тъмносиво петно. На дължина достига до 75 см, а на тегло - до 12 кг.

Кефалът е широко разпространен и се движи на стада. Характерна за него е способността  му  да живее както в сладка вада, така и в солена.Тази му особеност  дава възможност да обитава много басейни - топлите и  умерени води на Атлантически, Тихи и  Индийски океан и техните морета. По нашето крайбрежие се среща навсякъде. Половата зрелост настъпва след втората година. Хвърля хайвера си от юни до септмври в открито море или покрай крайбрежието. Хайверът е плаващ. Яйцата се излюпват за два до пет дни в зависимост от температурата.

Малките се хранят главно със зоопланктон и органични вещества, а възрастните - с червеи, ракообразни, обраствания по дъната и камъните и др. Установено е, че най-бързо нараства през първата и втората година.

Кефалът  има голямо стопанско значение. Лови се най-честа с грибове, гардове и др. Особено богат е уловът през есента. С понижаване иа температурата кефалът напуска крайморските езера. Месото му  е бяло и много  вкусно, особено през есента, когато е пропито с мазнини. Използува се в прясно и консервирано състояние.

Публикувана във Риби

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...