Списък на статии по етикет: платика захранка
Събота, 27 Ноември 2010 12:39

ПЛАТИКА

Тялото на платиката е високо, силно сплеснато странично. Окраската й варира в зависимост от средата, която обитава. На дължина достига до 45 см, а на тегло - до 3 кг.
Платиката се среща в бавнотечащи води - У нас главно в р. Дунав, долното течение на р. Камчия и ез. Шабла. Хайверът се отлага през април - май при температура на водата 17 – 20 градуса.
Храната е твърде разнообразна, главно дънни безгръбначни­ларви на насекоми, червеи и др., а отчасти и водорасли.
В миналото платиката е имала голямо стопанско значение, но с пресушаване на блатата значението й намалява. Сега се лови в малко по-големи количества в ез. Шабла.
Публикувана във Риби

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...