Списък на статии по етикет: пъстърва
Събота, 27 Ноември 2010 12:07

АМЕРИКАНСКА ДЪГОВА ПЪСТЪРВА

Американската пъстърва на външен вид  не се различава много от балканската. Гърбът и е по-светъл, а отстрани по дължината на страничнтa линия се вижда една неясно очертана червеникава ивица, иридираща в различните цветове на дъгата. От това тази пъстърва е получила името си «дъгова» пъстърва. На дължина тя достига до ­50 см, а на тегло до 6 кг. Родината и е Северна Америка, откъдето била
разселена на много места с риборазвъдни цели. Пренасянето е станало чрез оплоден хайвер. Дъговата пъстърва има доста предимства пред местната пъстърва: издържа по-високи температури на водата (до 30 С); нараства значително по-бързо (докато балканската пъстърва за две години дocтигa до 170 г, то американската на тази възраст е вече З00- 400 г); не е придирчива към храната; инкубационният и период е значително по-къс (1,5-2 месеца) и др. В последно време с нея се зарибяват доста високопланински езера и реки в много страни. Размножителният й период при нашите условия настъпва през пролетта ­от средата на април до май, при температура на водата 8-10 градуса. Размножаването й по изкуствен начин е сравнително леко. На много места у нас са построени изкуствени люпилни, в когато се поставя оплоденият хайвер. Взимането на хайвера от женската и млякото от мъжкия става чрез масажиране на коремите на двата индивида.
В рибовъдните стопанства дъговата пъстърва хранят с какавиди на копринената пеперуда, освободени от пашкула след източване на свилата, със ситно накълцано месо и др. В природните условия храната и не се отличава от храната на речната пъстърва.
Вкусовите качества на месото и са по-ниски от тези на балканската пъстърва, но независимо от това и тя се смята за деликатес.
Публикувана във Риби
Петък, 26 Ноември 2010 16:20

ПЪСТЪРВА

Тялото на пъстървата е заоблена и леко странично сплесната, покрито с дребни люспици. По горната и долна челюст се виждат ситни зъби. Между гръбната и опашната перка има малък издатък, наречен мазен плавник. Характерен е за всички пъстървови риби. Окраската на гърба варира, но в повечето случаи е маслиненозеленикава с неправилно разхвърлени черни и червени петънца. Червените петънца са заобиколени от бели пръстенчета. Страните са жълтокафяви до златисти. На дължина достига 20 см, рядко до 50 см. При нормални условия l-годишните индивиди достигат тегло 15 - 20 г, 2-годишните­до 170 г и 3-годишните - до 300 г.

Пъстървата е типичен обитател на високопланинските езера и потоци, където водата е бистра и студена. Половата зрелост настъпва на 3 - 4-годишна възраст. По време на размножителния период (октомври-ноември) мъжките добиват по-ярка окраска. Излюпването на малките става през март - април. През време на размножаването пъстървите се изкачват нагоре по потоците и ручеите. На места с подходящи чакълести дъна женската изравя трапчинка с опашния си плавник. Там тя отлага купчинка яйца, а мъжкият ги опложда. Двете риби затрупват оплодения хайвер с камъчета. Инкубацията зависи от температурата на водата: при 8 градуса - 60 - 65 дни, при по-ниска температура - 200 и повече дни.

Пъстървата се храни с ларви на различни насекоми, които снасят яйцата си във водата, водни бръмбарчета, попови лъжички, а когато поотрасне - с риби (себеподобни, главоч и лещанка). Често подскача над водата и лови пеперудки и други насекоми във въздуха. Нарастването става много бързо и зависи от количеството на храната.

Пъстървата е обект на изкуствено развъждане. Месото й е много вкусно и се смята за деликатес.

Публикувана във Риби

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...