Списък на статии по етикет: уклейка
Събота, 27 Ноември 2010 12:44

БЛЕСКАЧ (УКЛЕЙ)

Тялото на блескача е странично сплеснато и удължено. Устата е ясно насочена нагоре. Люспите имат сребрист блясък и леко опадват при улавяне на рибата. Между коремните перки и аналната перка има кил без люспи. Гърбът е синкавозеленикав, а страните и коремът ­сребристобели. На дължина достига около 18 см, а на тегло - около 50 г.
Блескачът е сладководна риба. У нас се среща във всички реки, в лимани и други застояли води. Той е топлолюбив вид. Придържа се в горните слоеве на водата, където температурата е по-висока. Движи се обикновено на малки стада. Хайверът си изхвърля на порции от май до юни по места с бързо течение на водата, по чакълести дъна и по­рядко по подводна растителност. по която полепва. В зависимост от температурата на водата излюпването става за не повече от 3 - 4 денонощия.
Храна за блескача са планктонни организми - главно ракообразни и по-рядко водорасли, ларви на насекоми и насекоми: паднали във водата. Понякога напада хайвера на други риби, както и собствения си хайвер, а така също и ларвите на рибите.
У нас блескачът е ценен въдичарски обект, тъй като се среща в голямо изобилие и се лови лесно. Уловът му става почти през цялата година. Той се размножава сравнително бързо в язовирите и служи за храна на други ценни хищни риби - бялата риба и др. Затова се смята, че има стопанско значение.
Публикувана във Риби

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...