"ВЕЛИКОЛЕПНИЯТ ВЕК: КЬОСЕМ", ЕДНО ДЕТЕ ОСТАВА БЕЗ МАЙКА ПДФ Печат Е-мейл

Ахмед желае да построи джамия, за да остави нещо за поколенията, спирайки до една чешма, построена от неговия прадядо Султан Сюлейман Великолепни.

Сафие научава от Бюлбюл, че са разкрили тайната й хазна. Султанката има и други тайни съкровища.

Докато султанът се мие на чешмата, Дервиш забелязва следи от катран по тревата. Веднага се хвърля пред тялото на господаря, дърпа го от чешмата, за да го защити. Една горяща стрела запалва катрана. Дервиш се хвърля повторно върху султана и го прикрива с тялото си. Чешмата избухва с мощен взрив.

Зюлфикяр и Кьосем описват конфискуваното богатство. Една златна скулптура пада и се чупи. Кьосем си спомня думите на Сафие и иска да се прибере в двореца. Зюлфикяр не й позволява

След взрива всички са оглушели. Има убити войници. Стрелец  опъва тетивата на лъка и стрелата пронизва султана в рамото. Дервиш вижда това и отново се хвърля пред господаря си. Втората стрела пронизва пашата.

Войниците са пред вратите на харема. Нахлуват в двореца, избивайки стражата. Кьосем пътува натам. Предатели от дворцовата стража отварят вратите на харема отвътре. Сафие Султан влиза триумфално в двореца, придружена от войниците.


Хандан научава за нападението и се разпорежда да пазят принцовете. В харема влизат въоръжени войници, които избиват стражата.

Сафие влиза в покоите на султана. Разпорежда се да доведат принц Мустафа и да уредят въпроса с Халиме Султан. Бюлбюл с двама войници изпълнява заповедта.

Връщайки се в двореца, Зюлфикяр вижда убитите и разбира какво е станало.  Помощникът се опитва да разбие вратата и да уведоми войниците. Но няма кой да им отвори портите. Кьосем и Зюлфикяр влизат през тайния вход в харема.

Менекше отваря на Бюлбюл. Халиме иска да съпроводи принца, но агата не разрешава. Войниците насила взимат принца. Бюлбюл наръгва Халиме Султан.

В лагера лекарите се грижат за султана. Мурат паша предлага да се върнат в двореца. Ахмед се разпорежда да тръгват на път към столицата.

Кьосем отива при принца в покоите на Валиде Султан. Целият харем е в трупове. Войниците се опитват да влязат при Хандан и принцовете.

Сафие казва на принц Мустафа, че на зазоряване ще се възкачи на трона.

Агите влизат в покоите на Валиде. В това време идват Кьосем и Зюлфикяр. Помощникът се справя с нападателите. Принц Мехмет е спасен.

Султанките избягват през тайния тунел извън двореца. Джанет спасява принц Осман.

Султанът се грижи за Дервиш. Лекарите казват, че той ще се оправи.

Принц Мустафа търси майка си. Бюлбюл ага го успокоява и го затваря в друга стая.

Халиме е ранена. Дилруба отива да търси брат си.

Един от агите убива Махфирузе, за да вземе принц Осман. Кьосем наръгва войника с нож и спасява детето.

Султанът и Мурат паша тръгват с кораб към столицата, като взимат със себе си Дервиш ага. Насух паша докладва, че са намерили стрелеца мъртъв.

Войниците лъжат еничарите, че падишахът е мъртъв. Зюлфикяр тръгва да търси принц Мустафа.

Агите залавят Зюлфикяр.

Кьосем също отива да търси принц Мустафа.

Сафие казва на помощника, че султанът е мъртъв. Зюлфикяр не вярва. Сафие се разпорежда да измъчват помощника. Докато го водят към тъмницата, Косем  го освобождава.

Дилруба не пуска брат си да тръгне с Кьосем, но султанката и я убеждава и заедно отиват в убежището.

Доклалдват на Сафие, че принц Мустафа е избягал с Хандан и Кьосем. Зюлфикяр съобщава на султанките, че господарят може да не е между живите. Кьосем не вярва.

Сафие изпраща своите хора да търсят принца.

Зюлфияр се е справил със стражата.


Мехмет Гирай спасява султанките и принцовете от преследващите ги спахии и ги отвежда в къщата на малката Мелике.

Дилруба е отвела брат си. Кьосем ги хваща, но принцесата издава всичко. Води цялата процесия в бедната къща. Стражата не открива никой. Войниците отвеждат Кьосем и принц Мустафа в двореца.

Султанът пътува с кораб към столицата, но се грижи за Дервиш паша. Ахмед се разпорежда гребците да гребат, за да стигнат навреме.

Джанет разказва на Мехмет Гирай и Зюлфикяр, че стражата е отвела Кьосем и принца в двореца.

Дилруба се връща при майка си. Обяснява на Халиме, че е направила всичко, за да се възкачи брат й на престола.

Сафие заявява на Кьосем, че от този ден нататък започва историята на султан Мустафа...

 

Източник: Теленовелас

 

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...