СМЕТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ГЛОБИ В КАТ И МВР ПДФ Печат Е-мейл
Написано от admin   

От  1 януари МВР променя някои от сметките за плащане на глоби, съобщиха от ведомството.

Главна дирекция „Национална полиция“  напомня, че от 01 януари 2018 г. плащането на глоби по наказателни постановления и по фишове (със серия, различна от серия „К“ и „Г“) за нарушения на Закона за движението по пътищата се извършва само по следната сметка, администрирана от Главна дирекция „Национална полиция“.

Банка: „Сибанк“ ЕАД – офис „Тунджа“

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

В тази връзка се закриват администрираните досега от Главна дирекция „Национална полиция“ сметки.

Глобите по електронни фишове със серия „К“ за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат (както досега) по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от Дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBG BGSD

IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01


Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия „Г“) за нарушения на Кодекса за застраховането се плащат (както досега) по сметка на името на Гаранционен фонд.

Банка: „Сибанк“ ЕАД

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

МВР отбелязва, че ако наказателното постановление, фишът или електронният фиш са издадени през предходна година и на документа е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по съответната актуална сметка, посочена по-горе.

 

При попълването на бланката за плащане на глобата най-важните данни за наказателния документ са: серията (за фишове и електронни фишове), номерът, размерът на глобата (70% от размера на глобата се дължи само за електронен фиш, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му), трите имена (името на фирмата)  по наказателния документ и неговото ЕГН (ЛНЧ, ЕИК по Булстат), припомнят от полицията.


 

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...