ХОРОСКОП НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от admin   

 

 

В началото зимата ще бъде сравнително спокойна и умерена, но в средата и края на периода ще сме свидетели на много валежи. Пролетта също ще е тиха и приятна и по-скоро ще се доближава до лятото. През лятото ще трябва да очакваме изключителни горещини и много градушки, които могат да съсипят реколтата. Ще станем свидетели на невероятни пожари. Ще бъде въведено бедствено положение у нас и в много наши съседни страни. Съвместно с Турция ще гасим общ пожар по границата. Поява на много болести.

Есента ще премине климатично от горещина много бързо в новата зима. Истинска "наша" есен няма да има.

Добре ще бъде дребният добитък - птици, кокошки, зайци, но проблеми ще създават крави, телета, свине, коне. Септември ще е критичен за започване на конфликт с невероятни последици. Ще се появят разбойници и убийци както в древността.

Необходима е твърда воля, решителност, непоколебимост. Все­ки трябва да запомни, че отлагането и нерешител­ността през цялата година ще водят до загуби и проб­леми. Сега светът ще е зареден с огромна енергия.

Животът ще е динамичен и действен, Сякаш пове­че ще е безразсъдството, романтиката, безгрижие­то и незаинтересоваността. Всъщност последната ще е само към самите себе си, а не към околните. Мо­ментът е подходящ за решителни действия, за опит­ности, за творчески открития. Решенията бързо ще влизат в действие, проектите бързо ще се изпълняват. Всичко сякаш ще бъде изменящо се и бързодинамично. Това ще постави на изпитание много от човешката изд­ръжливост и потенциал, но силните ще успеят и ще спечелят добре. Да се внимава за нервното и пси­хическо състояние на хората. През годината ще мо­жете да се впуснете в изпълнение и на най-големи­те си прищевки. Доверявайте се на чувствата и емо­циите си. Следвайте интуицията и ще сте винаги във вярната посока. Тази година не е за дългосроч­ни перспективи, контакти, договори, обвързаности. Не губете свободата си. Не бива да се допуска обаче самоувереността и импулсивността да диктуват чув­ствата и поведението ви. Периодът след месец май нататък ще бъде си­лен и върхов за всичко, което е започнато от 2010 г. насам. Сега е моментът да завършите нещата по бе­зупречен начин и с подобаващи дивиденти.

Народът няма да преживее леко зимата, ще бъ­дем свидетели на много вълнения, ще има стач­ни действия, ще се увеличи инфлацията и ще се освободят цените на електроенергията, топлое­нергията, горивата, което пък от своя страна ще

доведе до редица трудности в социалното оцеля­ване. Много ще са безработните и тези, които те­първа ще бъдат освободени. Едва към края на годината ще има създаване на нови работни мес­та и леко съживяване на икономиката. Ще бъдат предприети неочаквани стъпки за намаляване на данъчното бреме и за облекчаване на работодателя, но ръст на работната заплата и социалните плаща­ ния не се очертава драстично.

Промяна на много закони. Най-после нашето за­конодателство ще заприлича на западното. Всички досегашни законови недоразумения ще бъдат отст­ранени.

По нов начин ще заработи здравната каса и пен­сионното осигуряване. Ще бъдат усетени промени­те, но едва към края на годината и средата на 2016 г.

Икономическият ни модел ще претърпи промя­на спрямо първоначално обявения план-програма.

Ще се наложи смяна на някои водещи специалисти.

Нестабилност в правителството около юни-юли и след октомври-ноември.

Навлизане на много капитали у нас, по-голяма прозрачност в сделките. Гаф с наш дипломат в чуж­бина. Управляващите да не правят нова политика със стари хора, близки до ми­налото управление, защото ще бъдат подведени.

Съвет: Водещото начало през годината ще бъдат деловите качества и работата като цяло. Затова за­ловете се сериозно и със замах с това, което трябва да свършите. Сега е моментът много от вас да поло­жат основите на бъдещата сигурност. Това, което е сътворено през миналите три години, ще започне да се затвърждава или да връща увереност и ста­билност. Просто сега е моментът на възхода и прос­перитета, но той трябва да се постига търпеливо и неуморно. Не се надявайте на стари заслуги и не бива да бъдете прахосници и да разхищавате пари и средства. Помнете, че няма какво да променяте, но и в никакъв случай да не се поддавате на мързел и черногледство. Препятствия ще имате по пътя си, но шансът е, на ваша страна и ще постигнете стабилност.

Забравете флиртовете и любовните игри или поне не ги слагайте на преден план.

Проблемите не ги решавайте с чувства, за да не се окажете морално и емоционално претоварени.

Дано да се научите да разграничавате нещата.Трябва да бъдете подробни и детайлни. Дори не­ щата да се получават бавно, успокоението е, че поне са сигурни.

Забравете за късмета си, защото може да ви подведе.

Важните месеци през годината ще бъдат:

април - бъдете внимателни в делови и професионален план.

- септември - очаквайте много работа и ангажи­менти, Не губете кураж, не унивайте.

- октомври - ново развитие в работата и любовта.

 

 

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...