"ВЕЛИКОЛЕПНИЯТ ВЕК: КЬОСЕМ" - НА КОГО ЩЕ ИЗДАДЕ СМЪРТНА ПРИСЪДА САФИЕ? ПДФ Печат Е-мейл

 

Сафие започва коронясването на принц Мустфа. Казва на Кьосем, че сърцето й е от камък, но е скъпоценен. Кьосем предлага на Сафие, че ако я пусне и се откаже за плана си с Мустафа ще й пощади живота. Сафие казва на Бюлбюл, че иска Кьосем да бъде удушена.

Принц Мустафа отива при Сафие - в покоите на султана.

Стражата отвежда Кьосем в тъмницата. където започва изпълнението на присъдата.

Стражата се поклонява пред новокоронясания султан. Принц Мустафа се страхува да се качи на трона. За да се случи това, той трябва да мине през вратата към двореца и да приеме еничарите сам. Мустафа сяда на дивана. Зюлфикяр се опитва да обясни на войската, че това е лъжа, но подчинените паши заповядват помощникът да бъде заловен...

В това време султан Ахмед се връща в двореца. Лично обезглавява своите везири за предателството пред цялата войска. Сафие наблюдава тази сцена и си тръгва към харема.

Ахмеo влиза в двореца, придружен от своята охрана с меч в ръка.

Сафие се опитва да се отрови, но господарят я хваща и се разпорежда да хвърлят баба му в тъмницата.

Мурат паша и верните му войници обезглавяват предателите на място. Пашата се разпорежда главите да бъдат набити на кол.

Зюлфикяр разбира, че Кьосем е удушена по заповед на Сафие. Съобщава на султана как е станало всичко и че децата му и Валиде са добре, а Махфирузе е мъртва. Ахмед пита за Кьосем. Помощникът съобщава, че любимата на господаря е била убита по заповед на Сафие.


Падишахът не може да приеме тази вест. Излиза на балкона отчаян от мъка. Пита къде е Кьосем. Зюлфикяр му казва, че трупът на султанката не е намерен.

Ахмед проверява лично тленните останки на всички загинали по време на преврата. Вижда тялото на Махфирузе. Зюлфикяр казва на Ахмед, че може би тялото на Кьосем е хвърлено в Босфора. Султанът изпада в шок от мъка. Помощникът му казва да се изправи, защото всички имат нужда от водач.

Принц Мехмет се връща при майка си и сестра си. Казва им, че брат му се е върнал.

Водят султана в къщата на Мелике. Вратата се отваря от Кьосем. Тя го прегръща, а той не може да повярва на очите си, че е жива. Зюлфикяр и Мехмет Гирай се споглеждат. Султанът я пита как е оцеляла.

Бюлбюл спира изпълнението на присъдата, като освобождава Кьосем, казвайки й, че до последния си дъх ще остане верен на Сафие.

Султанът поздравява Мехмет Гирай и Зюлфикяр, тъй като Валиде и децата му са добре.

Ахмед отива при Халиме. Пита я как е дръзнала да забие нож в гърба. Дилруба се опита да защити майка си. Халиме казва, че насила са взели принца. Султанът обещава, че всички ще си платят за това.

Хаджи ага се връща в двореца и вижда следите от преврата. Джанет му казва, че са преживели кошмарна нощ.

Султанът благодари на Кьосем за самоотвержаността й с която се е опитала да спаси принцовете и двореца. Пита я за ролята на Халиме в организацията на преврата. Кьосем защитава Халиме. Ахмед се кълне, че ще накаже подобаващо всички изменници. Кьосем обещава да се грижи за сина на Махфирузе, като за собствено дете.

Принц Осман плаче и не иска да се храни. Кьосем го прегръща и успокоява.

Султанът се разпорежда на Мурат паша и Зюлфикяр да открият всички предатели. Мурат предлага принц Мустафа да бъде екзекутиран, за да се спази древния закон. Изменниците се възползват от брат му.

Хандан се среща с Дервиш. Двамата обсъждат възможността принцът да бъде убит. На раздяла Валиде прегръща Дервиш, а Хаджи ага ги вижда.


Кьосем мести люлката на Осман в нейните покои до тази на нейния син.

Бюлбюл отново признава колко обича Сафие. Тя го поглежда от отсрещната килия и му казва, че е добре. Бюлбюл се прощава с нея, преди да са дошли палачите. Сафие му казва, че не съжалява за стореното.

Хандан се радва, че Дервиш паша е по-добре и споделя това с Хаджи. Агата отговаря, че е забелязал как пашата я гледа. Валиде реагира много остро.

Дервиш отива на служба при господаря.

Хандан посещава Сафие в килията. Казва й, че си е заслужила присъдата.

Кьосем предлага Мурат Паша да стане Велик Везир. Обещава му, че ще говори с господаря.

Джанет отива и взима принц Мустафа. Халиме иска да говори с Кьосем.

Хандан настоява пред сина си, Дервиш да стане Велик Везир и припомня на господаря да се произнесе за съдбата на Сафие и принц Мустафа...

 

Източник: Теленовелас

 

Рекламата

loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?
 
loading...